Alle gegevens overzichtelijk op één plek
  • Leg de gegevensvelden in de databank vast.
  • Alle medewerkergegevens kunnen in de databank eenvoudig worden bekeken en gewijzigd.
  • In de history wordt weergegeven aan welke projecten een medewerker heeft gewerkt. Met een klik wordt de bijbehorende personeelsplanning geopend.
  • In de galerij kun je foto's van medewerkers eenvoudig organiseren, bijsnijden, roteren en verkleinen.
  • Beheer documenten zoals cv's, certificaten of contracten in het documentenarchief voor elke medewerker.
  • Het loonprofiel voor een of meer medewerker(s) kan met een enkele klik te allen tijde worden aangepast.
  • Met een blik in de kalender van de medewerker weet je onafhankelijk van projecten of iemand beschikbaar is. Bovendien kunnen op die manier ook vakantie-aanvragen worden beheerd.
De kwaliteit verbeteren met het beoordelingssysteem

Om je klanten de best mogelijke kwaliteit te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat je een gedegen kennis hebt van je medewerkers. Aan de hand van het interne beoordelingssysteem kun je bij elke medewerker zien welke punten nog verbeterd kunnen worden. Je kunt je medewerkers volgens je eigen criteria beoordelen en zien hoe de medewerker zich gedurende een bepaalde periode heeft ontwikkeld.

Zet de volgende stap.

Maak kennis met Staffcloud

PDF-documentatie

Live demo

PDF Documentation

Would you like to receive further information in a concise PDF-file? Please let us know your contact details and we will automatically send you the relevant PDF-documentation.