Juridische documenten

Staffcloud hecht grote waarde aan het vertrouwen van zijn klanten. We zijn ervan overtuigd dat dit vertrouwen het best kan worden opgebouwd met transparantie en betrouwbaarheid. Hierom bevat het gedeelte met juridische opmerkingen zowel transparante informatie over onze algemene bedrijfsvoorwaarden als over gebruik en verwerking van gegevens. Hieronder vind je onze algemene bedrijfsvoorwaarden en de privacyvoorwaarden.

 

Juridische opmerkingen

Contactadres

Smartbridge AG
Europastrasse 19
8152 Glattbrugg
Zwitserland

Personen met vertegenwoordigingsbevoegdheid

Yves Ortiz, CEO
Thomas Ungricht, CMO

Vermelding in handelsregister

Vermelde bedrijfsnaam: Smartbridge AG
Handelsregisternummer: CH-020.4.034.779-8
Handelsregisterkantoor: Zürich

BTW nummer

CHE- 113.416.221

Voorwaardelijkheidsverklaring

De auteur neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich met betrekking tot de inhoudelijke juistheid, correctheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie.

Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur voor materiële of immateriële schade als gevolg van toegang, gebruik of afzien van gebruik van de gepubliceerde informatie, als gevolg van misbruik van de verbinding of als gevolg van technische storingen, worden uitgesloten.

Alle aanbiedingen zijn niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het volledige aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

Aansprakelijkheid voor links

Referenties en links op websites van derden liggen buiten onze verantwoordelijkheid. Alle verantwoordelijkheid voor dergelijke websites wordt afgewezen. Toegang en gebruik van dergelijke websites is op eigen risico van de gebruiker.

Auteursrecht

Het auteursrecht en alle andere rechten met betrekking tot inhoud, afbeeldingen, foto's en andere gegevens op de website zijn eigendom van de firma Smartbridge of de afzonderlijk vermelde auteursrechthouders. Voor de reproductie van deze elementen moet van tevoren schriftelijke toestemming van de auteursrechthouders worden verkregen.

Cookies 

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan deze website permanent of tijdelijk op je computer worden opgeslagen. Cookies worden gebruikt om het gebruik van deze website te analyseren voor statistische doeleinden en continue verbetering.

Je kunt het gebruik van cookies in de instellingen van je browser op elk moment geheel of gedeeltelijk uitschakelen. Wanneer cookies zijn uitgeschakeld, kun je niet van de volledige functionaliteit van de website gebruikmaken.

Bescherming van de privacy

Op basis van artikel 13 van de Zwitserse grondwet en de federale privacywetgeving heeft iedere persoon recht op bescherming van de privésfeer en op bescherming tegen misbruik van persoonlijke gegevens. We houden ons aan deze bepalingen. Persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet verkocht of doorgegeven aan derden.

We doen er in nauwe samenwerking met onze hostingproviders alles aan om onze database zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies, misbruik en fraude.

Bij de toegang tot onze website worden de volgende gegevens opgeslagen: IP-adres, datum, tijd, browserverzoek en algemene informatie die is verstuurd naar het besturingssysteem of de browser. Deze gebruiksgegevens vormen de basis voor statistische, anonieme analyse waarmee we trends kunnen herkennen, zodat we onze producten kunnen verbeteren.

Gegevensbeveiliging bij gebruik van Staffcloud

Je vertrouwt ons je gegevens toe. Wij nemen deze verantwoordelijkheid serieus. Daarom is de bescherming van de privacy een centraal element van onze bedrijfsstrategie. Wij doen er alles aan om klantgegevens en zakelijke processen te allen tijde te beveiligen.

De gegevens worden in een van de veiligste datacentra ter wereld in Frankfurt opgeslagen en beheerd. Dit centrum voldoet onder andere aan de normen C5, ISO 9001, 27001, 27017 en 27018.

  • Wij zijn onderworpen aan de Zwitserse privacywetgeving en daarnaast voldoen we aan de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
  • Wij registreren elke gebeurtenis, fout of wijziging van gegevens
  • die in de software plaatsvindt. Zo kunnen wij elk voorval in detail reconstrueren. 
  • Elke klant beschikt over een eigen databank en een eigen systeem voor documentenbeheer, dat volledig onafhankelijk van andere klanten werkt.
  • De beveiliging van gegevens in onze software wordt regelmatig gecontroleerd met zogenoemde penetration-tests en audits. 
  • Wij gebruiken de versleutelingstechnologie TLS 1.2 
  • Op verzoek sturen wij je graag gedetailleerde informatie over onze technische maatregelen.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een analyseservice van Google Inc. ('Google') voor websites. Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde 'cookies', tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en de analyse van je gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over je gebruik van deze website wordt in de regel verstuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wanneer IP-adressen op deze website anoniem worden gemaakt, wordt je IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte ingekort.

Alleen in bijzondere gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie om je gebruik van de website te analyseren, rapporten over websiteactiviteiten voor de websitebeheerder samen te stellen en overige diensten te bieden die te maken hebben met et website- en internetgebruik. Tevens zal Google deze gegevens in bepaalde gevallen doorsturen naar derden, voor zover dat wettelijk is voorgeschreven of indien de derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Het door je browser in het kader van Google Analytics verstuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. 

Je kunt de installatie van cookies via een instelling in je browsersoftware verhinderen. We wijzen je erop dat je in dat geval mogelijk geen gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van de website. Met je gebruik van deze website ga je akkoord met de verwerking van je gegevens door Google op de hiervoor beschreven manier en voor het hiervoor beschreven doel.

Communicatie per e-mail

We bieden je op onze webpagina's een contactformulier dat je kunt gebruiken om productinformatie en/of -presentaties, advies of aanbiedingen aan te vragen. Aanvragen die via het contactformulier op onze webpagina's worden verstuurd, worden in de regel opgeslagen in ons CRM-systeem. In het CRM-systeem wordt regelmatig gecontroleerd of gegevens gewist kunnen worden. Indien gegevens met betrekking tot een klantrelatie of de relatie met een potentiële klant niet meer nodig zijn of een klant conflicterende belangen heeft, worden de betreffende gegevens gewist, voor zover dit niet wordt verhinderd door een wettelijke bewaarplicht.

We versturen elke 4 tot 6 weken per e-mail een nieuwsbrief met informatie over onze diensten en HR-onderwerpen. De adresgegevens die we gebruiken voor het versturen van deze nieuwsbrief geven we niet door aan derden. De verstrekte toestemming om e-mailadressen op te slaan en te gebruiken voor het versturen van de nieuwsbrief kun je te allen tijde intrekken via de link 'Afmelden' in de nieuwsbrief.

We hebben deze privacyverklaring het laatst gecontroleerd in juli 2018. © Smartbridge 2018. Alle rechten voorbehouden.