Staff planning can be fun

At Staffcloud we believe that something as tedious as scheduling can be fun. Different views (calendar, boxes) and methods help you to find the most efficient way for each form of your resource planning.

Read below the three steps that make your staff planning a success.

1. De zoektocht naar de juiste medewerkers
  • Met zelf gekozen filters vind je de juiste medewerkers.​​​​​​​
  • Enkel beschikbare medewerkers met de gewenste kwalificaties worden geselecteerd. Zo ontstaat geen willekeurige spreiding van uitnodigingen.
  • Vervolgens zet je het project (de banen) online en nodig je de eerder geselecteerde medewerkers ervoor uit.
2. Efficiënte personeelsplanning
  • Nu kun je de aangemelde medewerkers met drag & drop aan de afzonderlijke functies toewijzen.
  • Staffcloud toont je in één oogopslag welke medewerkers je voor welke functie, ploeg of locatie kunt inplannen.
  • Planningsconflicten worden weergegeven en je wordt automatisch gewaarschuwd bij dubbele boekingen.
  • Je kunt in de personeelsplanning te allen tijde nieuwe functies of ploegen aanmaken.
  • In de planning wordt rekening gehouden met de doelwerktijd (bij geringe tewerkstelling, deeltijdwerk en seizoenswerk).
Die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter live im Blick

Die Mitarbeiter übermitteln Ihnen die Arbeitszeiten (siehe auch Arbeitszeiterfassung) über ihr eigenes Handy. Sie überwachen live, wer. wo und wann seine Arbeit begonnen hat oder in der Pause ist. Die Mitarbeiter können neben den Arbeitszeiten auch gleich noch Spesenbelege oder Fotos des Arbeitsortes mit übermitteln. Diese Daten fliessen dann direkt in die Lohnverarbeitung ein.

3. Nabewerking

Na de opdracht moeten de werktijden van de medewerkers worden geregistreerd en moeten de medewerkers op hun werk worden beoordeeld. Wanneer alle gegevens zijn geregistreerd, helpt Staffcloud je ook bij het opstellen en weergeven van alle projectstatistieken, bijvoorbeeld van de loonkosten en het totale aantal werkuren.

Frequently asked Questions

De werktijden van een opdracht zijn plotseling gewijzigd. Hoe worden onze medewerkers hierover geïnformeerd?

Wanneer je de werktijden voor een opdracht in de personeelsplanning wijzigt, ontvangen de betreffende medewerkers hierover per e-mail of pushmelding automatisch een bericht.

 

Een medewerker is volgende woensdag ingepland voor een opdracht. Hij heeft zich echter voor een ander project aangemeld dat diezelfde woensdag plaatsvindt, omdat hij daar ook graag wil werken. Wat doe ik nu?

Staffcloud geeft een waarschuwing weer omdat de medewerker al voor een andere opdracht is ingedeeld. Je kunt dan zelf beslissen voor welk project je hem wilt indelen. Het systeem staat toe dat medewerkers voor meerdere opdrachten worden ingedeeld, maar geeft dan wel een waarschuwing weer.

Een medewerker gaat drie weken op vakantie en moet op woensdag altijd naar de universiteit. Hoe zorgt het systeem ervoor dat hij in deze periode niet onnodig voor opdrachten wordt uitgenodigd?

Staffcloud beschikt standaard over een beschikbaarheidskalender. Wanneer een medewerker in een bepaalde periode niet kan worden ingezet, voert hij zijn afwezigheid in op de kalender. Hij wordt in die periode vervolgens niet voor opdrachten uitgenodigd. Je kunt de afwezigheid van de medewerker eventueel ook zelf invoeren.

Hoe worden de medewerkers op de hoogte gebracht van nieuwe opdrachten?

Zodra je een nieuwe baan/opdracht toevoegt, worden de medewerkers daarover via de app en via automatische e-mails geïnformeerd. De medewerkers kunnen zich dan voor deze opdrachten aanmelden.

Wat is het verschil tussen een traditionele dienstenplanner en Staffcloud?

Dienstenplanners worden meestal gebruikt voor medewerkers met een vaste aanstelling. Het afdelingshoofd (de planner) deelt de medewerkers in diverse ploegen in en laat de medewerkers weten in welke ploeg ze zitten. De planner kan er daarbij vanuit gaan dat zijn medewerkers beschikbaar zijn.
Dat ligt heel anders bij klanten die Staffcloud gebruiken. Hierbij weet de planner van de meeste medewerkers niet of ze beschikbaar zijn en of ze überhaupt over de vereiste kwalificaties beschikken. Deze geheel andere situatie vraagt om een andere manier van plannen. Bij Staffcloud worden uit een pool medewerkers enkele uitgenodigd voor opdrachten. Wie tijd en zin heeft, meldt zich voor de opdracht aan en kan door de planner worden ingedeeld.

Zet de volgende stap.

Maak kennis met Staffcloud

PDF-documentatie

Live demo

PDF Documentation

Would you like to receive further information in a concise PDF-file? Please let us know your contact details and we will automatically send you the relevant PDF-documentation.