Wat voor ondersteuning biedt Staffcloud?

Voor klanten van Staffcloud is ondersteuning via e-mail inbegrepen in de abonnementskosten. De ondersteuningsmedewerkers van Staffcloud helpen je bij vragen graag verder.

Staffcloud biedt daarnaast individuele ondersteuning. Neem hiervoor contact met ons op.

Een medewerker is volgende woensdag ingepland voor een opdracht. Hij heeft zich echter voor een ander project aangemeld dat diezelfde woensdag plaatsvindt, omdat hij daar ook graag wil werken. Wat doe ik nu?

Staffcloud geeft een waarschuwing weer omdat de medewerker al voor een andere opdracht is ingedeeld. Je kunt dan zelf beslissen voor welk project je hem wilt indelen. Het systeem staat toe dat medewerkers voor meerdere opdrachten worden ingedeeld, maar geeft dan wel een waarschuwing weer.

Een medewerker gaat drie weken op vakantie en moet op woensdag altijd naar de universiteit. Hoe zorgt het systeem ervoor dat hij in deze periode niet onnodig voor opdrachten wordt uitgenodigd?

Staffcloud beschikt standaard over een beschikbaarheidskalender. Wanneer een medewerker in een bepaalde periode niet kan worden ingezet, voert hij zijn afwezigheid in op de kalender. Hij wordt in die periode vervolgens niet voor opdrachten uitgenodigd. Je kunt de afwezigheid van de medewerker eventueel ook zelf invoeren.

Kunnen wij Staffcloud aan onze behoeften aanpassen?

Natuurlijk! Je bepaalt welke gegevensvelden je nodig hebt voor je medewerkers, en wij helpen je om deze velden correct te configureren. Bovendien helpen wij je bij interfaces en loon (exports).

De werktijden van een opdracht zijn plotseling gewijzigd. Hoe worden onze medewerkers hierover geïnformeerd?

Wanneer je de werktijden voor een opdracht in de personeelsplanning wijzigt, ontvangen de betreffende medewerkers hierover per e-mail of pushmelding automatisch een bericht.

 

Moeten wij gebruikmaken van betalende onboarding-diensten (installatie en training)?

Ja. Alle nieuwe klanten die zich op Staffcloud abonneren, moeten tegen betaling gebruikmaken van enkele diensten, om te garanderen dat de overstap naar de werkplanning vanaf het begin lukt. Uit ervaring weten wij dat de eerste weken en maanden cruciaal zijn voor een geslaagde introductie van Staffcloud. Wij ondersteunen je intensief bij deze introductie.

Staffcloud is meer dan alleen de toepassing van een reeks functies die de werving, de werkplanning of loonafrekening eenvoudiger maken. Het gaat om een krachtige optimalisering en automatisering van het planningsproces in je onderneming. Dat kan veel beter worden gerealiseerd met het trainingsprogramma van Staffcloud en met onze adviseurs, die je persoonlijk ondersteunen.

Helpt Staffcloud ons om te voldoen aan de wettelijke arbeidsvoorschriften?

Ja.  Wettelijke voorschriften met betrekking tot werktijden en soorten werk vormen vaak een aanzienlijke uitdaging voor bedrijven. Automatische waarschuwingen zorgen ervoor dat de relevante wetten worden nageleefd. Zo kunnen onder andere tijdelijke medewerkers (bijv. 70 dagen per jaar) en medewerkers met geringe tewerkstelling (€ 450 per maand) eenvoudig zo lang als wettelijk toegestaan worden ingezet.

 

Hebben we van overal toegang tot Staffcloud?

Ja, overal waar je over een internetverbinding beschikt. Je medewerkers kunnen met de gratis app (iOS en Android) te allen tijde mobiel een overzicht maken van de aangeboden opdrachten en zich ervoor aanmelden.

Hoe wordt het loon verwerkt?

Staffcloud verzamelt alle benodigde gegevens om te garanderen dat de loonverwerking verloopt in overeenstemming met alle relevante wetgeving. Onder deze gegevens vallen de werktijd, de uurlonen met alle extra's zoals nachttoeslagen, kilometervergoedingen, onkosten, bijzondere uitbetalingen en toeslagen voor feestdagen.
De verzamelde gegevens kunnen vervolgens naar de loonverwerkingssoftware worden verstuurd, hetzij via integratie met de software, of als geëxporteerd XLS-, CSV-, JSON-bestand. Dit alles kost slechts enkele minuten.

Kunnen de lonen per opdracht worden aangepast?

Ja. Elke medewerker krijgt een loonprofiel. Dit profiel kan op elk moment en bij elke opdracht worden vervangen door een ander loonprofiel.

Op welke manier helpt Staffcloud ons nieuwe kandidaten te werven?

Het sollicitatieproces met twee stappen helpt bij het sturen van de gegevensstroom. Je kunt het online sollicitatieformulier naar eigen wens vormgeven en vervolgens integreren in je website. Daarnaast versnelt het sollicitatiemanagement voor sollicitatiegesprekken of castings het wervingsproces.

Moeten we voor Starter, Pro of Enterprise een jaar van tevoren betalen?

Nee, je kunt betalen per kwartaal, per semester of per jaar. Contracten voor Staffcloud Starter, Pro en Enterprise worden echter standaard op jaarbasis afgesloten. Onze ervaring heeft ons geleerd dat klanten die ervoor kiezen Staffcloud een jaar te gebruiken meer kans hebben op succes op lange termijn. En aangezien goede resultaten op lange termijn ons primaire doel vormen, zetten wij ons in voor een werkwijze die op dit doel is afgestemd.

Wordt er een boete in rekening gebracht wanneer ik de limiet voor het aantal medewerkers of opdrachten overschrijdt?

Nee. De tarieven van Staffcloud worden gebaseerd op je gebruik en de groei van je bedrijf. Staffcloud houdt je continu op de hoogte van je gebruik. Wanneer je je limiet hebt bereikt, is het mogelijk extra volume bij te boeken.

Welke contractlooptijden en opzegtermijnen zijn er?

De minimale looptijd bedraagt een jaar. De contracten eindigen na afloop van de looptijd en hoeven niet te worden opgezegd. Als je een contract voor meer dan een jaar met ons wilt afsluiten, kun je contact met ons opnemen, zodat wij je verder kunnen helpen.

Welke manieren van tijdregistratie biedt Staffcloud?

Staffcloud biedt je vier mogelijkheden waarop je de werktijden van je medewerkers kunt registreren:

  • Check-ins: Je medewerkers pakken aan het begin van de werkdag, bij pauzes en aan het einde van de werkdag hun smartphone en scannen een QR-code.
  • Live Stamp: Je medewerkers sturen je vanuit de medewerker-app zogenoemde tijdstempels (bijv. start, pauze, einde). Deze bevatten geo- en tijdgegevens.
  • Overdracht van werkgegevens, of 'voorstellen', vanuit de medewerker-app of via een desktop-pc.
  • Handmatige registratie: Stuur de handmatig geregistreerde werktijden door in Staffcloud.

Welke manier van tijdregistratie is voor onze branche het meest geschikt?

  • Overdracht van de voorstellen voor werkgegevens: Promotie, NGO, Gezondheidszorg, Detailhandel, Facilitaire dienstverlening, Beveiligingsfirma's
  • Live Stamps: Promotie, Detailhandel
  • QR-code scannen: Stadions, Evenementenlocaties, Beurzen, Hotels, Catering, Gezondheidszorg, Detailhandel

Hoe worden de medewerkers op de hoogte gebracht van nieuwe opdrachten?

Zodra je een nieuwe baan/opdracht toevoegt, worden de medewerkers daarover via de app en via automatische e-mails geïnformeerd. De medewerkers kunnen zich dan voor deze opdrachten aanmelden.

Kunnen de verstuurde werktijden van de medewerker naderhand nog door de beheerder worden aangepast?

Ja. Ongeacht welke vorm van tijdregistratie je hebt gekozen, heb je als beheerder altijd de mogelijkheid om werktijden aan te passen of over te nemen. Pas wanneer je de werktijden hebt goedgekeurd, kunnen ze niet meer worden gewijzigd. De gegevens worden vervolgens gebruikt voor de loonverwerking.

Kunnen de verstuurde werktijden naderhand nog door de medewerker zelf worden aangepast?

Nee. Wanneer de medewerker de gegevens heeft ingevoerd, kan hij deze bevestigen en versturen. Daarna kan de medewerker de gegevens niet meer wijzigen.

Afhankelijk van de opdracht en het evenement moet een module voor de tijdregistratie worden gekozen. Kunnen we meer dan een module selecteren?

Ja, je kunt voor je Staffcloud-oplossing de modules selecteren die het meest geschikt zijn voor je branche.

Kan de medewerker eraan worden herinnerd om zijn werktijden in te voeren?

Ja, dat gebeurt via automatische meldingen. Deze kun je zelf configureren.

Zijn bij de tijdregistratie toleranties toegestaan, voor wanneer iemand te vroeg of te laat incheckt?

Je kunt zelf configureren vanaf wanneer een medewerker kan in- en uitchecken. Wanneer je deze instelling niet configureert, heb je altijd nog de mogelijkheid de verstuurde werktijden aan te passen.

We gebruiken al een vorm van elektronische tijdregistratie. Kan deze worden verbonden met Staffcloud?

Ja. Staffcloud beschikt over een generieke interface met de mogelijkheid werktijden te importeren. Voor gedetailleerde informatie kun je terecht bij onze ontwikkelingsafdeling.

Wat is het verschil tussen een traditionele dienstenplanner en Staffcloud?

Dienstenplanners worden meestal gebruikt voor medewerkers met een vaste aanstelling. Het afdelingshoofd (de planner) deelt de medewerkers in diverse ploegen in en laat de medewerkers weten in welke ploeg ze zitten. De planner kan er daarbij vanuit gaan dat zijn medewerkers beschikbaar zijn.
Dat ligt heel anders bij klanten die Staffcloud gebruiken. Hierbij weet de planner van de meeste medewerkers niet of ze beschikbaar zijn en of ze überhaupt over de vereiste kwalificaties beschikken. Deze geheel andere situatie vraagt om een andere manier van plannen. Bij Staffcloud worden uit een pool medewerkers enkele uitgenodigd voor opdrachten. Wie tijd en zin heeft, meldt zich voor de opdracht aan en kan door de planner worden ingedeeld.

Voor wie is Staffcloud interessant?

Voor bedrijven en ondernemingen die medewerkers op basis van een uurloon in dienst nemen en daarbij gebruikmaken van een eigen pool. Dit kunnen ondernemingen zijn in de branches personeelservices, catering, hotels, promotie, stadions, gezondheidszorg, reiniging en onderhoud, bouw, beveiliging, luchthavens, veerdiensten of callcenters.

Wat maakt de planningssoftware van Staffcloud zo speciaal?

De personeelsplanningssoftware Staffcloud wordt gekenmerkt door een zeer flexibele planning. Vooral als het gaat om het inplannen van flexibele medewerkers. De software biedt krachtige functies voor het plannen en beheren van medewerkers. Het maakt ook eenvoudige integratie in bestaande systemen en uitgebreide rapportagefuncties mogelijk om de personeelsprocessen te optimaliseren.

Is Staffcloud gratis?

Er is een gratis versie waarmee je tot 300 missies kunt plannen.

Wat is personeelsplanning?

Met personeelsplanning wordt het proces bedoeld waarmee een organisatie de werktijden en de inzet van haar werknemers plant om ervoor te zorgen dat de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Dit proces omvat het bepalen van werktijden, ploegendiensten, vakanties en andere aspecten van personeelsplanning. Het belangrijkste doel van personeelsplanning is om de efficiëntie te maximaliseren, de arbeidskosten te optimaliseren en ervoor te zorgen dat het personeelsbestand voldoet aan de operationele vereisten. Moderne softwareoplossingen zoals Staffcloud helpen organisaties om dit proces efficiënter en nauwkeuriger te maken.

Welke informatie moet het personeelsinzetplan bevatten?

Personeelsplanning omvat de toewijzing van werktijden, ploegendiensten, taken en de overweging van vakantie en afwezigheid van werknemers. Hierbij moet rekening worden gehouden met wettelijke vereisten, budgetspecificaties en de benodigde middelen. Moderne personeelsplanningssoftware zoals Staffcloud helpt bedrijven om deze informatie efficiënt te beheren en het werkproces te optimaliseren.

Hoe werkt een optimale personeelsplanning?

Een geoptimaliseerde planning van de inzet van personeel begint met het nauwkeurig vastleggen van de werkvereisten en het werkvolume. Vervolgens wordt er rekening gehouden met de kwalificaties en beschikbaarheid van werknemers om ze effectief aan taken en projecten toe te wijzen. Tegelijkertijd worden wettelijke voorschriften en budgetlimieten in acht genomen. Software voor personeelsplanning kan helpen om dit proces te automatiseren, te optimaliseren en kosten te besparen.

Hoe werkt wervingssoftware?

Software voor personeelsdienstverleners wordt gebruikt om werkprocessen in personeelsdienstverlenende bedrijven te optimaliseren. Het beheert de gegevens van sollicitanten en vergemakkelijkt de toewijzing van gekwalificeerde sollicitanten aan vacatures. De software ondersteunt ook het beheer van klantrelaties en maakt een efficiënte inzetplanning voor het leasen van personeel mogelijk. De software zorgt voor naleving van de wettelijke vereisten en biedt rapportagefuncties voor het analyseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen.

Wat is er zo bijzonder aan flexibele roosters?

Flexibele roosters maken het mogelijk om verschuivingen en taken snel aan te passen aan nieuwe eisen. Het is handig om noodplannen en reservemedewerkers klaar te hebben staan om afwezigheden te compenseren. Het documenteren van veranderingen en het leren van de ervaringen van eerdere incidenten ondersteunt verbeteringen op lange termijn in het omgaan met onvoorziene gebeurtenissen.

Hoe optimaliseer ik het inzetplan voor een gelijkmatige werkbelasting?

Om het werkschema te optimaliseren voor een gelijkmatige werkbelasting, moet je de werkvereisten analyseren, zorgen voor eerlijke dienstrotaties en rustpauzes inplannen. Flexibele werktijden en het gebruik van technologie, zoals planningssoftware zoals Staffcloud, kunnen helpen om de werkdruk efficiënt te verdelen. Regelmatige feedback van werknemers en een voortdurende herziening van het rooster zijn cruciaal om een gelijkmatige werkdruk te garanderen en de tevredenheid van werknemers te verhogen.

Hoe kan ik de communicatie van het inzetplan naar de werknemers effectief organiseren?

Effectieve communicatie van het ploegenrooster naar werknemers vereist duidelijke en tijdige berichten, idealiter digitaal geleverd via mobiele apps. Staffcloud biedt een app voor ploegenplanning. Het instellen van aangepaste meldingen en het bieden van feedbackopties dragen bij aan nauwkeurigheid en tevredenheid. Training en regelmatige updates ondersteunen het soepele gebruik van communicatiemiddelen en bevorderen een open communicatiecultuur.

Hoe ga ik om met onvoorziene gebeurtenissen die het inzetplan beïnvloeden?

Om het hoofd te kunnen bieden aan onvoorziene gebeurtenissen die het rooster beïnvloeden, is snelle communicatie met het team cruciaal om wijzigingen onmiddellijk aan te kondigen. Flexibele roosters maken het mogelijk om verschuivingen en taken snel aan te passen aan nieuwe eisen. Het is handig om noodplannen te hebben en reservepersoneel klaar te hebben staan om afwezigheden te compenseren.

Je hebt je antwoord nog niet gevonden?

Schrijf ons met je vragen of maak een afspraak met ons.


Contacteer onsAfspraak maken